Průmsylové haly - Pragmet
Průmyslové haly - GSP
Rodinné domy - Vila Chodov