Průmsylové haly - Pragmet
Průmyslové haly - GSP
Rodinné domy - Vila Chodov

Vodoměrná šachta, těsnost a správný typVodoměrná šachta, plastová, betonová a zateplená. Výběr je nutný provádět s ohledem na spodní vodu, zatížení v komunikacích a klimatické podmínky. Samozřejmě hraje roli cena.

 

Zjednodušeně jsou plastové šachty určeny na nezatížené povrchy mimo komunikace, do komunikací jsou vhodné šachty betonové nebo je nutno plastovou patřičně obetonovat.

Hlavní parametr pro výběr je výskyt spodní vody nebo zda se výkopové práce neprovádějí v jílovité zemině a nevytvoříme "vanu" na vodu, která následně komplikuje utěsnění vstupního a výstupního potrubí. U dobrých vsakovacích podmínek není nutné prostupům věnovat extra pozornost a může být použita jakákoliv šachta, nemá vliv zda obdélníková či oválná.

Tam kde je spodní či přítoková voda musí být použity vodoměrné šachty s vodotěsným řešením prostupu, ten dodává jen cca 5% výrobců. Jedná se o prosté vevaření například hostalenové trubky DN25 nebo DN32 dle typu šachty, následně lze pomocí rychlospojky vytvořit kvalitní vodotěsný spoj. Často se stává (i tam kde není žádná spodní voda), že přítoková voda u obyčejných šachet doslova zaplaví vodoměr a vytěsnění prostupů typu "prostrčená trubka" skrz průchodku z PVC trubky se nedá ničím utěsnit, nepomáhá silikon, nejsou žádné přípravky jak zvítězit bez odkopávky a úpravy převařením.

Na příkladu nahlédněte na nevhodný prostup pro spodní vodu u šachty, kde výrobce použil PVC trubku s hrdlem a těsnícím kroužkem. Řešení je relativně dobré, ale pro spodní vodu dle vlastní zkušenosti nedostatečné, většina jiných výrobců používá pouze kus trubky bez hrdla.

Vlevo vidíte šachtu s netěsným prostupem, vpravo je prostup těsný s trubkou a šroubením rychlospojky, kterou jsem pro názornost vybral ze serveru http://www.svarovaniplastu.cz

RÖCHLING - na pohled kvalitní, ale jen do prostředí bez spodní vody

Šachta s kvalitním prostupem od firmy Pavel Šponar

Netěsný prostup

Netěsný prostup, ale snaha byla

Kvalitní a těsný prostup

Kvalitní těsný prostup, tady výrobce přemýšlí

Obecně tedy platí pravidlo, že je lepší nějaký halíř připlatit a vybírat šachty s možností utěsnění prostupů, předejde se tak trápení se zavodněním, následným odčerpáváním a dotěsňováním prostupů. Jediné řešení jsou dodatečné "O" kroužky nebo převaření, to zamená odkopat, odpojit, převařit na místě a připojit na šroubení. Dále jsou vhodnější oválné nebo kruhové samonosné šachty, které není nutné obetonovat, obdélníkové ve většině případů nemají dostatečné výztuhy a dochází k deformacím. Ceny se pohybují dle kvality od 4000,-Kč do 14.000,-Kč bez DPH, pochopitelně plastové.

Pro náhled jsem umístil také obrázek šachty, která má pouze vevařenou hostalenovou trubku a šroubení si dodá montér potrubí, takové řešení je také to správné.

Vevařené trubky pro přívodní a odpadní potrubí

Kvalitu vodovodních šachet však nedělají jen dobře řešené prostupy na potrubí, ale zejména plast použitý pro výrobu, jedním z nejlepších výrobců v evropském měřítku je značka RÖCHLING, u nás RÖCHLING Technické Plasty. Ptejte se z čeho je šachta vyrobena, RÖCHLING je zárukou vysoké jakosti.

Kvalitní plast je s dobrým prostupem nejlepší řešení

Poznámka : Mnoho zákazníků si myslí, že jímky označené výše uuvedenou etiketou firma RÖCHLING vyrábí, přesnější informace je ta, že pro výrobu byly použity nateriály značky RÖCHLING. Takto byly mylně publikovány i informace o "vadně řešených prostupech" i naší redakcí, firmě RÖCHLING Technické Plasty se omlouváme a věříme, že vysoká jakost a zájem o kavlitní výrobky přinese na tuzemský i zahraniční trh dobře hodnocené produkty.

 

 
Tisk
Zpět