Průmsylové haly - Pragmet
Průmyslové haly - GSP
Rodinné domy - Vila Chodov

Vytýčení stavbyPodle projektové dokumemtace je nutno zaměřit umístění stavby

Vytýčení stavby je nutno objednat u autorizované firmy. Zaměření se prování podle schválené projektové dokumentace, stavebního povolení a příslušných geodetických map.

Zaměření se fixuje takzvanými lavičkami, kde lavička určuje výšku a směr budoucí stavby.

Odborná firma s oprávněím pro geodetické práce

 
Tisk
Zpět