Průmsylové haly - Pragmet
Průmyslové haly - GSP
Rodinné domy - Vila Chodov

Výztuž základů, uložení, třmínkyV horších základových podmínkách obvykle statik navrhuje vyztužení pasů, výztuž je uložena v bednění a musí být dodržena vrstva krytí výztuže betonem. Správné vyvázání armokoše pomocí třmínků je prioritou.

 

Vodorovná výztuž se vyvazuje do armokošů, rohy se vyztužují příložkami, vzdálenost svislých třmínků je obvykle 300mm. Před vlastní betonáží je důležitá pečlivá kontrola uložení výztuže, délka přesahů napojovaných prutů, příložky v rozích, rovinnost bednění a prostupy pro inženýrské sítě. I bez speciálních bednících desek lze dosáhnout velmi dobrého výsledku.

Není třeba systémových bednících desek, potřeba je především přesnost řemeslníků

Výztuž nekontrolujme z dálky, ale pěkně zblízka

Stavební dozor po kontrole výztuže povolí betonáž, případně nařídí korekce chyb vyvázání, po opětovné kontrole provedeme betonáž. Při betonáži je nutné beton zavibrovat pomocí vybrační jehly. Po betonáži udržujeme beton mokrý, rychlé vysychání snižuje kvalitu betonu.

Práce provedla firma HERNGROUP CZ,s.r.o.

 

Předchozí díly
001. Základy, lavičky, vyměření, skrývka
002. Výkop základů, zemnící pásek, betonáž do terénu
003. Betonáž základů, zabetonování pod výztuž či do terénu
004. Bednění základů, základové pasy
Následující díly
006. Betonáž základů pod horní výztuž
007. Vnitřní kanalizace ležatá
008. Výztuž a betonáž podkladní desky
009. Odbednění základů
 
Tisk
Zpět