Průmsylové haly - Pragmet
Průmyslové haly - GSP
Rodinné domy - Vila Chodov

Betonáž základů pod horní výztužBetonáž základů pod horní výztuž je dalším pracovním krokem při realizaci základů rodinného domu. Pokud se jedná o nevyztužené základové pasy, betonujeme do úrovně podkladní betonové desky.

 

Při vlastní betonáži musí být pracovní spára prvního kroku betonáže čistá, bez bláta písku apod. Beton je nutno zavibrovat vibrační jehlou, po betonáži výztuž vždy očistit.

Betonáž základů do úrovně výztuže, pod základovou desku

Práce provedla firma HERNGROUP CZ,s.r.o.

 

 

Předchozí díly
001. Základy, lavičky, vyměření, skrývka
002. Výkop základů, zemnící pásek, betonáž do terénu
003. Betonáž základů, zabetonování pod výztuž či do terénu
004. Bednění základů, základové pasy
005. Výztuž základů, uložení, třmínky
Následující díly
007. Vnitřní kanalizace ležatá
008. Výztuž a betonáž podkladní desky
009. Odbednění základů
 
Tisk
Zpět