Průmsylové haly - Pragmet
Průmyslové haly - GSP
Rodinné domy - Vila Chodov

Vnitřní kanalizace ležatáLežatá kanalizace rodinného domu je hračka, zruční řemeslníci zvládnou práci za dopoledne. Důležitý je dobrý spád a samozřejmě výška vyústění vzhledem k napojení na kanalizaci.

 

Po montáži potrubí ležaté kanalizace provedeme zkoušku těsnosti, po odzkoušení zásyp tříděným pískem s postupným zahutněním. Vývody v základové desce zkontrolujeme také podle půdorysu přízemí a patra, abychom předešli možným kolizím projektu kanalizace a vlastní stavby. Po obsypu začneme zavážet a hutnit zásyp mezi základové pasy až do úrovně podkladního betonu. Po zahutnění následuje příprava výztuže pro podkladní beton.

Dva šikovní řemeslníci po pokládce vedení pečlivě obsypávají tříděným pískem

Opatrné hutnění je důležité, nezhutněný podklad může sedat !

Hutnění násepů pomocí vibrační nohy

Práce provedla firma HERNGROUP CZ,s.r.o.

 

 

Předchozí díly
001. Základy, lavičky, vyměření, skrývka
002. Výkop základů, zemnící pásek, betonáž do terénu
003. Betonáž základů, zabetonování pod výztuž či do terénu
004. Bednění základů, základové pasy
005. Výztuž základů, uložení, třmínky
006. Betonáž základů pod horní výztuž
Následující díly
008. Výztuž a betonáž podkladní desky
009. Odbednění základů
 
Tisk
Zpět