Průmsylové haly - Pragmet
Průmyslové haly - GSP
Rodinné domy - Vila Chodov

Odbednění základůOdbednění základových pasů, začištění a kontrola rovinnosti podkladního betonu. Případné odchylky je vhodné doladit před vlastním založením stavby.

 

Po zatvrdnutí betonu je možné základy odbednit, obvykle již třetí den po betonáži. Demontáž bednění provádíme tak, abychom nepoškodili hrany podkladního betonu, výčnělky vázacího drátu odstřihneme a doladíme případné odchylky. Po odbednění je dům připraven na založení, následuje penetrace v místě izolací proti vodě a natavení živičných pásů pod zdivo.

Odbednění základových pasů

Práce provedla firma HERNGROUP CZ,s.r.o.

 

Předchozí díly
001. Základy, lavičky, vyměření, skrývka
002. Výkop základů, zemnící pásek, betonáž do terénu
003. Betonáž základů, zabetonování pod výztuž či do terénu
004. Bednění základů, základové pasy
005. Výztuž základů, uložení, třmínky
006. Betonáž základů pod horní výztuž
007. Vnitřní kanalizace ležatá
008. Výztuž a betonáž podkladní desky
Tisk
Zpět