Průmsylové haly - Pragmet
Průmyslové haly - GSP
Rodinné domy - Vila Chodov

Výztuž a betonáž podkladní deskyVýztuž podkladní desky doporučujeme položit s přesahy na základové pasy, pokud jsou vyztužené, provázat s výztuží. Kari sítě podložíme tak, aby neležely na násypu, přkrytí nejméně o jedno oko, důležitá je rovinnost.

 

Vlastní betonáž je prováděna jedním pracovním krokem, dobré je zpracovat beton do jedné hodiny, povrch postačí strhnout hliníkovou latí. Frakce kameniva může být 8-16, je tak zajištěno lepší zpracování, do betonové směsi nepřidáváme vodu, betonujeme tak jak je dopravena z betonárky. Příliš naředěný beton vytváří propadliny a praská. Po betonáži desku kropíme a chráníme proti prudkému vysychání. Cementy potřebují k vytvrdnutí vodu, nejlépe hydratují pod vodou.

Betonáž podkladní desky rodinného domu

MIX nebo-li autodomíchávač ukládá beton přímo na připravenou plochu

Práce provedla firma HERNGROUP CZ,s.r.o.

 

Předchozí díly
001. Základy, lavičky, vyměření, skrývka
002. Výkop základů, zemnící pásek, betonáž do terénu
003. Betonáž základů, zabetonování pod výztuž či do terénu
004. Bednění základů, základové pasy
005. Výztuž základů, uložení, třmínky
006. Betonáž základů pod horní výztuž
007. Vnitřní kanalizace ležatá
Následující díly
009. Odbednění základů
 
Tisk
Zpět