Průmsylové haly - Pragmet
Průmyslové haly - GSP
Rodinné domy - Vila Chodov

Vlhké zdivo, sanační omítkyVlhké zdivo, sklep, suterén, příklad neřeší venkovní opěrné zdi a podobně. Cihelné a smíšené zdivo nezatížené tlakovou vodou.

 

Vlhké zdivo sklepů a suterénů, co s ním ? Je nutné obkopat celý objekt nebo stačí sanační omítka, v nejlepším případě dobré větrání ?

Než začnete utrácet, posuďte základní faktory :

  1. Prověřte, zda není vlhké zdivo zatířené povrchovou vodou, například vadným spádováním okolní plochy, výkopové práce či nevhodná drenáž, která má obrácený efekt.
  2. Zkontrolujte kanalizační a vodovodní porubí - tlaková zkouška a zkouška těsnosti
  3. Udělejte sondu hladiny spodní vody
  4. Zjistěte historii místnosti - stáj, sklad rizikových látek
  5. Doproručujeme přizvat odborníka - stačí bezplatný zástupce sanačních systémů, informace získáte v každých stavebninách

Zdivo sklepa - příprava podkladu

Pokud zdivo není zatíženo vnějšími faktory, přistupte k vlastní sanaci zdiva :

  1. Odstraňte stávající vrstvy omítky na pevný podklad, pročistěte i spáry
  2. Přizvěte odborníka viz výše v bodu 5
  3. Nechte zdivo nejméně týden dýchat a sledujte, zda nedochází k solným výkvětům
  4. Začněte se sanací, vhodné jsou sanační omítky, vždy postupujte podle technologie výrobce
  5. Na sanační omítky nemalujte obyčejnými malbami, používejte prodyšné nátěry doporučené pro sanační omítky, opět lépe podle doporučení výrobce sanační omítky (má vliv na garanci účinnosti omítky)

Vždy kombinujte více způsobů prevence proti vodě, nemá smysl investovat do sanační omítky a ponechat svody z okapů chrlit vodu volně k základům nebo dokonce do kačírku podél objektu, snažte se dostat vodu nejdále od konstrukcí a poraďte se raději u dvou nezávislých odborníků a použijte vlastní úsudek.

Osvědčení výrobci sanačních systémů : BAYOSAN, STOMIX, BAUMIT, KNAUF a další

 

 

 
Tisk
Zpět