Průmsylové haly - Pragmet
Průmyslové haly - GSP
Rodinné domy - Vila Chodov

Potřebné dokladyDoklady potřebné k podání žádosti o stavební povolení

Doklady potřebné pro podání žádosti o stavební povolení jsou zejména :

  • doklad o vlastnictví pozemku, výpis z katastru nemovitostí
  • projektová dokumentace vyhotovená autorizovanou projekční kanceláří 2x
  • vyjádření rozvodných závodů
  • vyjádření vodovodů a kanalizací
  • vyjádření ostatních dotčených sítí
  • souhlas souseda plus
  • platné doklady - občanský průkaz
  • řádně vyplněnou žádost o stavební povolení
  • prohlášení stavebního dozora

Že musíte mít také zajištěné finanční prostředky je samozřejmostí.

 


Související články:
Žádost o stavební povolení
Tisk
Zpět