Průmsylové haly - Pragmet
Průmyslové haly - GSP
Rodinné domy - Vila Chodov

Zdění v mrazeZdění v maraze a nemrznoucí přísady do malt. Obecně se zdění v marze nedoporučuje pod +5 stupňů denních teplot, plastifikátory maltové směsi značně prodražují ....
Zdění v mraze se obecně nedoporučuje, lákavé je totiž zdění ve dne, kdy je třeba 5-8°C, ale v noci přesný opak.
Do speciálních maltových směsí jako například POROTHERM TM pro izolační vyzdívku se nemrznoucí přísady nedopručují už vůbec ! Vyzdívky do +5°C jsou zásadou kvality a dobrého výsledku.
Neposlouchejte řeči o tom jak na sibiři staví v -20°C staví normálně, málo kdo Vám ale řekne, že ta stavba prakticky nikdy nerozmrzne.
Použití nemrznoucích přísad do běžných malt je dovoleno vždy po souhlasu technologa nebo v souladu s typem přísady. Cena takového zdění se pak velmi prodražuje.
Vždy pečlivě konzultujte postup prací dle návodů k použití, jen tak budou zachovány patřičné parametry díla.

 
Tisk
Zpět